6Sžo/35/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.07.2013 11:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jana Zemková, PhD.


Účastníci:
KRAMER INTERNATIONAL, s.r.o.
c/a
SOI, ÚStredný inšpektorát SOI Bratislava