6Sžo/28/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.06.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Adam Polák, Žilina - Vranie
c/a
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Žilina