6Sžo/25-28/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.05.2013 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Matilda Blahová a spol.
c/a
Ministerstvo kultúry SR