6Sžo/246/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2011 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Božena Mravcová
c/a
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR