6Sžo/24/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.06.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík
c/a
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava