6Sžo/23/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.01.2012 11:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Gabriela Gerdová


Účastníci:
SAMOŠKA, a.s.
c/a
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky