6Sžo/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.12.2013 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Mesto Malacky
c/a
Prezídium Policajného zboru Bratislava