6Sžo/193/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2017 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.


Účastníci:
Bc. Dušan Drab
c/a
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach