6Sžo/14/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2015 12:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Mesto Bojnice
c/a
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky