6Sžo/12/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 16.08.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
EOS KSI Slovensko, s. r. o.
c/a
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave