6Sžo/11/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.11.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Agrofarma Mikulov, s.r.o.

c/a

SR - Poľnohospodárska platobná agentúra