6Sžo/108/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.05.2016 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Rozhlas a televízia Slovenska Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava