6Sžo/105/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
ZOREA s.r.o. Šurany
c/a
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava