6Sžhuv/8/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.09.2014 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
BENZINA s.r.o. Praha
c/a
Úrad priemyselného vlastníctva BB