6Sžhuv/2/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2013 11:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
Ing. Miroslav Hájek
c/a
Úrad priemyselného vlastníctva SR BB