6Sžh/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.02.2017 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
MACRO COMPONENTS, s.r.o., Žilina c/a Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica