6Sžf/88-97/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2015 12:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JJUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Motor-Car Bratislava spol. s r.o., BA
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica