6Sžf/82/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.08.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
FENESTRA Sk, spol. s r. o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR