6Sžf/71/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.08.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
CDS s.r.o. Bratislava
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava