6Sžf/69/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.04.2013 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
MHM s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR