6Sžf/61/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.07.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
INGWE ANWARUNYA s.r.o., Michalovce
( predtým CARAT Distilery s.r.o., Šamorín )
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica