6Sžf/55/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.09.2013 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
WAAG HOLDING a.s. Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR BB