6Sžf/52/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.12.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
Členovia senátu:


Účastníci:
Dušan Chrapa

c/a

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky