6Sžf/47/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2017 11:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Monika Valašiková, PhD.


Účastníci:
FENESTRA Sk, spol. s r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR