6Sžf/43/2011

6Sžf/29,30,31/2012 6Sžf/40/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.07.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu:


Účastníci:
František Rybár

c/a

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky