6Sžf/42/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.03.2017 11:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Monika Valašiková, PhD.


Účastníci:
ETRANSA Slovakia s.r.o. Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica