6Sžf/4/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.01.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Relax s.r.o. Medzev
c/a
Finančné riaditeľstvo SR