6Sžf/36/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.07.2012 10:40
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu:


Účastníci:
Monty, s.r.o.

c/a

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky