6Sžf/32/2012

6Sžf/33/2012 6Sžf/34/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.06.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš

Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
AN-ADONIS, s.r.o.

c/a

Finančné riaditeľstvo SR