6Sžf/31/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
ELASTIK - M s.r.o. Martin
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica