6Sžf/23/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2013 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Tomáš Pisarčík
c/a
Finančné riaditeľstvo SR BB