6Sžf/22/2014

6Sžf/67-81/2014 6Sžf/64/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.08.2015 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš, JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Ľubomír Golha, ELGO, Banská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica