6Sžf/22/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.03.2013 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Aeroklub Žilina, Letisko Dolný Hričov
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava