6Sžf/2/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.03.2015 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Biogas Invest s.r.o. Zvolen
c/a
Finančné riaditeľstvo SR BB