6Sžf/19/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.12.2012 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Obec Radošovce

c/a

Úrad pre verejné obstarávanie