6Sžf/16/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.03.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu:


Účastníci:
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
TERMÍN VYHLÁSENIA ROZHODNUTIA JE ZRUŠENÝ!