6Sžf/15/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2011 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová, JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
LeasePlan Slovakia, s.r.o.
c/a
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky