6Sž/9/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 26.04.2017 11:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Monika Valašiková PhD.


Účastníci:
MAC TV, s.r.o. c/a Rada pre vysielanie a retransmisiu