6Sž/9/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.02.2013 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
Martin Piťoňák
c/a
Národná banka Slovenska