6Sž/8/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.11.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Monika Valašiková, PhD.


Účastníci:
PHONOTEX, s. r. o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu
pojednávanie ODROČENÉ