6Sž/7/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 20.03.2013 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
MAC TV s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a restransmisiu, Bratislava