6Sž/6/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.03.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš
Členovia senátu:


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu