6Sž/34/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.10.2012 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Hargaš

Členovia senátu: JUDr. Alena Adamcová
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.

c/a

Rada pre vysielanie a retransmisiu