6Sž/33/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.05.2012 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť 352, 3. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
JUDr. Emil Kuchár
c/a
Národná rada SR
neverejné pojednávanie