6Sž/28/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.02.2016 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
MAC TV s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava