6Sž/28/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.12.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Ivan Rumana
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu