6Sž/24/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.11.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu