6Sž/23/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 22.10.2014 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Ivan Rumana


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu