6Sž/2/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 10:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Zdenka Reisenauerová


Účastníci:
Rádio Kiss s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu