6Sž/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.09.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová

Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Alena Adamcová


Účastníci:
MARKÍZA SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu